Medicatie Veilig, Sneller En Goedkoper

Medicatie voorschrijven, bereiden en toedienen, “het medicatieproces”, is foutgevoelig en arbeidsintensief. Dat blijkt ook nog maar eens weer uit een recent artikel waarbij Elektronische Patiëntendossier (EPD) systemen met elkaar zijn vergeleken. De conclusie was dat de huidige systemen inefficient en onveilig zijn.

Wetenschappelijk onderzoek

Specifiek het voorschrijven van medicatie blijkt veel tijd te kosten en veel fouten op te leveren.

Relatieve bijdrage van tijd en fouten van medicatie

Wat ook opvalt uit deze bevindingen is dat een gebruiker per voorschrijft zeker 1 minuut bezig is voor de invoer van dat voorschrift. Dit is consistent met eigen waarnemingen.

Kostenbesparing

Het real-time scenario in de pitch voor dit project en de online demo app laten zien dat het voorschrijven van een medicament teruggebracht kan worden naar gemiddeld 15 seconden. Dit kan weer vertaald worden naar een kostenbesparing. Verder kan veel tijd (en fouten) worden bespaart door het laten opzoeken en uitrekenen van de bereiding door CDSS.

Kosten besparing door CDSS


Wat?VerpleegkundigeAIOSSpecialist
Seconden per voorschrift – zonder app246060
Seconden per voorschrift – met app151515
Gemiddeld aantal voorschriften per dag101010
Gemiddeld aantal dagen per week voorschrijven442
Aantal zorgverleners per groep1865779628
Implementatiegraad (percentage afdelingen)75%75%75%
Bruto maandsalaris (zonder ORT/ TVO)€ 3.400,00€4.000,00€10.000,00
Jaaruren187824002400
Berekend


Wat?VerpleegkundigeAIOSSpecialist
Tijdsbesparing (minuten) per dag1,57,57,5
Dagen per jaar besparing29193912194149152
Tijdsbesparing (uren) per jaar7298152436144
Geschat jaarsalaris (incl werkgeverslasten)€ 72.223€ 84.968€ 212.420
Besparing per jaar€ 280.680€ 539.641€ 543.798
Totale kostenbesparing per jaar€ 1.364.118

Met CDSS zou dus in het UMCU minimaal 1 miljoen euro per jaar bespaard kunnen worden. En dat is nog zonder de kosten die nodig zijn voor handmatige controle en desondanks gemaakte fouten.

Order management

Het datamodel van de CDSS kan echter ook gebruikt kan worden voor niet-medicamenteuze opdrachten zoals vocht, voeding en b.v. aanvragen voor laboratorium of röntgendiagnostiek. Eigenlijk is het zo dat een medicament voorschrift en de bijbehorende berekeningen de meest complexe variant is van een medische order in meer algemene zin. Daarmee kan deze efficiëntie worden uitgebreid naar deze andere domeinen. En ook daar is veel winst te behalen zoals in het eerder geciteerde artikel naar voren komt.

Machine learning

Tot slot is er nog een enorme potentie om het systeem ook slim te maken met behulp van machine learning. Het grootste succes behaald met machine learning wat iedereen kent en ook dagelijks vele malen wordt gebruikt is Google. Via machine learning kan exact hetzelfde worden bereikt bij order management. Uit de context van de gebruiker en patiënt zal machine learning heel goed weten te voorspellen welke medicatie voorschriften of orders in meer algemene zin relevant zijn. B.v. je logt in als kinderarts bij een patiënt met koorts en een verhoogd CRP en een centraal veneuze lijn. Met die gegevens zou het systeem kunnen achterhalen wat de meest waarschijnlijke orders gaan zijn, namelijk een bloedkweek en starten van antibiotica met vervolg diagnostiek voor het CRP. Daarnaast kan het systeem ook voorspellen dat bij een specifiek antibioticum een spiegel aangevraagd gaat worden.

Conclusies

Het medicatieproces kan niet alleen veiliger en sneller maar ook veel goedkoper worden gemaakt. Dit is echter niet beperkt tot medicatie maar geldt eigenlijk voor het gehele medische order management. Met machine learning is daarboven nog extra winst te behalen.

Plaats een reactie